Projektai

Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“
Projektas finansuojamas ESF lėšomis.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).
Projekto vykdymo trukmė –  2017–2020 m.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.
Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei  kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Vaisiai mokykloms                  Projektas „Vaisiai mokykloms“.

Pienas vaikams                   Projektas „Pienas vaikams“.

Sos vaiku kaimai   Projektas „SOS vaikų kaimai“.

Maksimalistas   Projektas „Maximalistas“.

Emokykla   Projektas „Emokykla“.

Erasmus   Projektas „Erasmus“.

Sveikatiada               Projektas „Sveikatiada“.

Comments are closed.