Ugdymo organizavimas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 MOKSLO METAIS

Mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d.

Pradinio ugdymo proceso trukmė:
•  1-4 klasių mokiniams – 175 dienos
Mokslo metai skirstomi pusmečiais.
Mokiniams atostogos skiriamos:

Rudens – 2019-10-28 – 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) – 2019-12-23 – 2020-01-03
Žiemos – 2020-02-17 – 2020-02-21
Pavasario (Velykų) – 2020-04-14 – 2020-04-17

Priešmokyklinis ugdymas:

Grupės mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programa
Violeta Rumianceva;
Padėjėja Liusia Voitkevič

Grupės „Saulutės“ darbo laikas: 7.30 – 18.00
Ugdymo pradžia 2019-09-02

2019-2020 m.m. Kultūrinė, meninė, projektinė, pažintinė, mokslinė, turistinė, sportinė, praktinė, prevencinė veikla

Bendrų skyriaus renginių planas
2019-2020  m. m.

Comments are closed.