Historia szkoły

Szkoła w Podbrzeziu swoją historię wywodzi z prywatnych i kościelnych szkół parafialnych, o egzystencji których wspomnienia sięgają II połowy XVIII wieku. Jednak stałą działalność szkoły w Podbrzeziu należy łączyć ze zbudowaniem na początku XX wieku budynku murowanego z czerwonej cegły. W okresie międzywojennym w 7 klasach Podbrzeskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki naukę pobierało od 200 do 250 chłopców i dziewcząt. Po wojnie szkoła była początkową, potem – siedmioletnią, a od roku 1952 – średnią. Początkowo nauczanie odbywało się w języku rosyjskim.

Od 1991 roku w Podbrzeziu funkcjonują dwie szkoły: polsko-rosyjska imienia św. Stanisława Kostki i szkoła litewska. Na dzień dzisiejszy w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu oraz oddziałach nauczania: początkowego w Pikieliszkach, wczesnoszkolnego w Anowilu oraz Centrum wielofunkcyjne w Wesołówce naukę pobiera 261 uczniów. Grono pedagogiczne stanowi 40 nauczycieli. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w działalności różnorodnych kółek: sportowym, literackim, ceramiki, plastyki, krajoznawczym, muzycznym. Działa też chór „Brzózka“ oraz grupa teatralna „Przyjaciele“.

Młodzież podtrzymuje wieloletnie tradycje szkoły: pasowanie na ucznia, Święto Jesieni, Święto Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Nauczyciela i inne.

Społeczność szkoły ma ambitne plany na przyszłość.

Comments are closed.