Ocena postępów i osiągnięć

MOKINIŲ MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą iš kiekvieno mokomojo dalyko, vertinimo proceso dalyvius ir jų vaidmenis.
Vertinimo tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, tėvų informavimo tvarka.
Vertinimo tvarkos aprašas sudarytas remiantis LR ŠMM ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 „Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratos“.

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka pdf

Comments are closed.