Zajęcia pozalekcyjne

NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2015-2016 M. M.

Neformaliojo mokinių švietimo paskirtis tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
neformalusis

 

Comments are closed.