Społeczność

Nauczycielie oddziału

Liusia Voitkevič — język polski i historia
Alina Černiavskaja — matematyka i informatyka
Jolianta Markovska — nauczanie początkowe
Jasia Mackevič — muzyka
Juozas Rymas — język litewski
Violeta Brodovska  – geografia
Irena Krištapovič  —język angielski
Andrej Aškelovič — religia
Leonard Jankovski — gimnastyka
Božena Kubiak —plastyka
Lucija Suchodolska —fizyka i przyroda
Elvyra Jaskoitienė – chemia
Viktor Černis  – technologia
Valentina Goršanenko  – język rosyjski
Marek Kubiak – biologia
Danutė Adomavičienė – technologia
Viktorija Piatkova – kółko taneczne
Ilona Tučinska  – bibliotekarz


 

Comments are closed.