Pradinis ugdymas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

Pikeliškių pradinio ugdymo skyriuje  jungiamos dvi (1-2) klasės.

Jungtiniam pradinių klasių komplektui  skiriama 29 ugdymo valandų per savaitę.  Jungtinės klasės komplektui skiriama 1 neformaliojo švietimo valanda.

2019-2020 M.M. JUNGTINIŲ 1-2 KLASIŲ PAMOKŲ PASKIRSTYMAS

Neformalusis ugdymas:

Save

Comments are closed.