Administracija

 P1120134

Gimnazijos direktorė
Jolanta Driukienė
Tel. (8 5) 258 62 66
lenkų kalbos vyresnioji mokytoja, anglų kalbos vyresnioji mokytoja,
pedagoginio darbo stažas 20 metų

direktore

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ana Jankovska
Tel. (8 5) 258 62 66
lenkų kalbos vyresnioji mokytoja,
pedagoginio darbo stažas 28 metai

direktore

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Brodovska
Tel. (8 5) 258 62 66
geografijos mokytoja metodininkė,
pedagoginio darbo stažas 22 metai

1

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Ana Purikovienė
Tel. (8 5) 258 62 66

Administracijos darbo laikas

Gimnazijos direktorė Jolanta Driukienė

Comments are closed.