Ugdymo organizavimas

2018-2019 M.M. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Skyrius dirba 5 dienas savaitėje. Pamokos laikas- 45 min., 1 klasėje- 35 min.
1-4 klasėse mokslo metai trunka 175 dienas,
7-8 klasėse- 185 dienas.
1- 4 klasių mokslo metų pabaiga – birželio 7 d.
7-8 klasių mokslo metų pabaiga – birželio 21 d.

Atostogos:

1-4 klasėse mokslo metai skirtomi pusmečiais:

I pusmetis: rugsėjo 1 d.- sausio 25 d.,
II pusmetis: sausio 28 d.- birželio 7 d.

7-8 klasėse mokslo metai skirstomi trimestrais:

I trimestras: rugsėjo 1d. – lapkričio 30 d.
II trimestras: gruodžio 1 d.- kovo 15 d.
III trimestras: kovo 18 d.- birželio 21 d.

Oro temperatūrai nukritus iki 20 laipsnių šalčio ar žemiau, į mokyklą gali neiti pradinukai ir 5 klasių mokiniai. Jeigu oro temperatūra yra 25 laipsniai žemiau nulio, į mokyklą gali neiti ir kitų klasių mokiniai.

Per dieną mokiniai gali rašyti tik vieną kontrolinį darbą. Apie kontrolinį mokiniai turi būti informuoti prieš savaitę.
Atostogų metu namų darbai nėra užduodami.
Skyrius naudoja elektroninį dienyną – Mano Dienynas. Visą informacija apie pamokas, atostogas yra patalpta elektroniniame dienyne.
Skyriaus pavadinimas yra: Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos skyrius Visalaukės mokykla- daugiafunkcis centras.

Comments are closed.