Savivalda

Gimnazijos taryba

Pirmininkė – Katažina Bartusevič
Sekretorė – Gelena Šneiderienė
Nariai:
Teresa Sadovskaja (mokytojų atstovė)
Reda Kazimerevič (mokytojų atstovė)
Teresa Kuzmicka (mokytojų atstovė)
Natalja Dainovska (tėvų atstovė)
Robert Liachovič (tėvų atstovas)
Violeta Gorochova (tėvų atstovė)
Agata Puncevičienė (tėvų atstovė)
Heronimas Jurgelevičius (tėvų atstovas)
Karolina Puncevič (mokinių atstovė)
Karol Jankovski (mokinių atstovas)
Justyna Mečkovska (mokinių atstovė)
Sabina Jankovska (mokinių atstovas)

Kuruoja direktorė Jolanta Driukienė

Gimnazijos metodinis centras

Pirmininkė – Valentina Goršanenko
Sekretorė – Gelena Šneiderienė
Nariai:
Auksė Mačionienė
Kristina Radzevič
Teresa Sadovskaja
Danutė Adomavičienė
Irina Krištapovič
Jolianta Markovska
Ana Bartoško
Česlava Šablinska
Lilija Naruševič

Kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Brodovska

Mokinių taryba

Pirmininkas Karolina Puncevič (IIIG kl.)
Sekretorė Justyna Klimantavičiūtė (IIG kl.)
Nariai:
IVG kl. – Karol Jankovski
IVG kl. – Kšyštof Boreiko
IVG kl. – Paula Lipnevič
IVG kl. – Rolandas Zaranka
IIIG kl. – Evelina Vorobjova
IIIG kl. – Marek Nonevič
IIIG kl. – Greta Žigel
IIG kl. – Šymon Jankovski
IIG kl. – Sabina Jankovska
IG kl. – Edvin Dorofej
IG kl. – Justyna Mečkovska
IG kl. – Karolina Bartoško
IG kl. – Evelina Bačul
IG kl. – Augustina Driukaitė

Kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ana Jankovska

Darbo taryba

Pirmininkė – Violeta Brodovska
Sekretorė – Reda Kazimerevič

Nariai:

Katažina Šukevičienė
Liusia Voitkevič
Česlava Šablinska

Gimnazijos tėvų komitetas

Pirmininkė – Katažina Šukevičienė (IIG kl. tėvų atstovė)
Sekretorė – Renata Griškevič (8 kl. tėvų atstovė)
Nariai:

1 klasė – Violeta Rumianceva
2 klasė – Stanislav Bartusevič
3 klasė – Edita Volodko
4 klasė – Božena Šluinska
5 klasė – Agata Puncevičienė
6 klasė – Renata Mikelevič
7 klasė – Natalija Dainovska
IG klasė – Aleksandr  Mečkovskij
IIIG klasė – Danuta Žigel
IVG klasė – Alina Zaranka

Kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ana Jankovska

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė Jolanta Driukienė, gimnazijos direktorė,
Sekretorė Teresa Sadovskaja, matematikos vyresnioji mokytoja.

Narės:
Janina Klimaševska, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Jolianta Markovska, mokytoja metodininkė, dirbanti pagal pradinio ugdymo programą
Ana Bartoško, lenkų kalbos mokytoja metodininkė
Česlava Šablinska, skyriaus Visalaukės mokyklos-daugiafunkcio centro vedėja
Irena Macevič, vyresnioji socialinė pedagogė

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė Ana Jankovska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pavaduotoja Halina Pavlovič, vyr. specialioji pedagogė, vyr. logopedė
Sekretorė  Irena Belousova, lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Narės:
Irena Macevič, vyr. socialinė pedagogė
Sonata Švabauskienė, psichologė
Ana Bartoško, lenkų kalbos mokytoja metodininkė
Irena Belousova, lietuvių kalbos vyr. mokytoja
Danuta Pimanova, mokytoja, dirbanti pagal pradinio ugdymo programą
Violeta Brodovska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Liusia Voitkevič, Pikeliškių pagrindinio ugdymo skyriaus mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

PIT grupė

Natalja Chochlačiova, gimnazijos bibliotekininkė, karjeros koordinatorė;
Ana Jankovska, dir. pav. ugdymui;
Irena Macevič, vyr. socialinė pedagogė;
Irina Krištapovič, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, IIIG klasės auklėtoja;
Gelena Šneiderienė, matematikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, IVG klasės auklėtoja.

Kuruoja mokyklos direktorė Jolanta Driukienė

Comments are closed.